Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Zasady recenzowania publikacji w miesięczniku Gospodarka materiałowa i Logistyka:
 
1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z Redakcją.
 

2. Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 

3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu tekstu.
 

4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe.
 

5. Formularz recenzji i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma (http://www.gmil.pl/warunki_publikacji).
 

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma (http://www.gmil.pl/zespol_recenzentow).

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl