Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

O redakcji

Miesięcznik ukazuje się nieprzerwanie od ponad 50 lat.
Zadaniem czasopisma jest upowszechnianie wiedzy praktycznej, doświadczeń oraz dorobku naukowego z dziedziny:
 • zakupu surowców, materiałów, opakowań,
  dóbr inwestycyjnych i usług,
 • analizy rynków zaopatrzenia,
 • gospodarki zapasami i odpadami,
 • logistyki,
 • organizacji działów zaopatrzenia w przedsiębiorstwie,
 • funkcjonowania łańcuchów dostaw,
 • kształtowania przepływów materiałowych,
 • technologii informacyjnej wspomagającej zarządzanie.


Autorami tekstów publikowanych w piśmie Gospodarka Materiałowa i Logistyka są wykładowcy renomowanych uczelni ekonomicznych i praktycy zatrudnieni w dużych polskich przedsiębiorstwach. Zamieszczane publikacje stanowią cenne źródło wiedzy dla osób tworzących i realizujących strategie przedsiębiorstw, które umożliwiają obniżkę kosztów, usprawnianie procesów, skracanie okresów dostaw, podnoszenie poziomu obsługi klienta. 
Warto również dodać, że nasze czasopismo cieszy się wiarygodnością i dobrą opinią ze względu na wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych artykułów.
Gospodarka Materiałowa i Logistyka jest czasopismem naukowym punktowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (8 punktów - komunikat z dnia 23.12.2015 r.). 
Miesięcznik jest dostępny wyłącznie w prenumeracie, więc czytają nas tylko osoby zainteresowane prezentowaną problematyką. 
 
Redakcja „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”
 
Redaktor naczelny
dr Teresa Magdalena Dudzik


Sekretarz redakcji
Mariusz Gorzka

 

Redaktorzy tematyczni

 • prof. dr hab. Joanna Cygler (zarządzanie)
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (biznes)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (logistyka)
 • dr  hab. Paweł Lesiak (transport)
 • prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda (stosunki międzynarodowe)

Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Joanna Plebaniak

 
Rada naukowa
 • prof. dr hab. Halina Brdulak – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. Ľudovít Dobrovský, Ph.D.  – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (Czechy)
 • prof. dr hab. Danuta Kempny –  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Rafał Matwiejczuk Uniwersytet Opolski
 • mgr Joanna Mildner-Woś – Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o.
 • prof. ing. Vladimir Modrák, Csc. – Uniwersytet Techniczny w Koszycach (Słowacja)
 • prof. dr hab. Czesław Skowronek – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania  w Siedlcach
 • prof. dr hab. Michał Trocki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Jarosław Witkowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Marzena Walczak – Izba Celna w Warszawie

 

Zespół recenzentów

 • prof. dr hab. Piotr Blaik – Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Marek Ciesielski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Fertsch – Politechnika Poznańska
 • prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko - Politechnika Białostocka
 • prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron - Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Agnieszka Skowrońska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Anna Sobotka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr.-Ing. Frank Straube – Technische Universität Berlin
 • prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • doc. dr hab. inż. Jan Szymszal – Politechnika Śląska w Katowicach
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki

 

Współpracownicy

 • dr Lidia Danik – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 


Streszczenia opublikowanych artykułów naukowych są dostępne on-line w międzynarodowej bazie danych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl/)
 
Adres redakcji
00-099 Warszawa
ul. Canaletta 4
tel.: 795-155-583
e-mail:  
nakład: 850 egz:

 

Wydawca
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
tel.: (22) 826-41-82
e-mail:

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl