Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 03/2017

 

Spis treści

 

Krzysztof Szymichowski
Instytut Badań nad Bezpieczeństwem

 

Bezpieczeństwo logistyczne łańcucha dostaw ropy naftowej a bezpieczeństwo energetyczne kraju

 

The security of the crude oil logistic supply chain and country energy security

 

Józef Lisowski
Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny, Katedra Automatyki Okrętowej

 

Wyznaczanie bezpiecznej i rozgrywającej trajektorii statku w sytuacjach kolizyjnych

 

Determination of the safe and game ship trajectory in collision situations

 

Optymalizacja i usprawnianie

 

Marek Fertsch, Marcin Grzesiak
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Usprawnienie dystrybucji w wybranym przedsiębiorstwie przy zastosowaniu koncepcji wspomagania logistycznego i metody analizy wspomagania logistycznego

 

Improving the distribution of the selected company using logistic support concept and method of supportability analysis

 

Bartosz Zwoliński, Ireneusz Gania
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Optymalizacja procesów przemieszczania towarów w firmach kurierskich

 

Process optimization movement of goods in courier companies

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Radosław Drozd

Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii

 

Marcin Kisielewski

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wydział Finansów i Zarządzania

 

Usprawnienie procesu produkcyjnego – case study

 

Improvement of the production process – case study

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Innowacyjne rozwiązania w dystrybucji alkoholi

 

Innovative solutions in the distribution of spirits

 

Maciej Szymczak, Justyna Majchrzak-Lepczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji 
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl