Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2018

 

Spis treści

 

Dariusz Grala, Krzysztof Zadrożny

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Instytut Logistyki

 

Efektywność zadań w podsystemie technicznym wojskowego systemu logistycznego

 

Tasks effectiveness in the technical subsystem of the military logistic system

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA LOGISTYKI

 

Rafał Matwiejczuk

Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu

 

Logistyczne potencjały sukcesu w kształtowaniu i rozwoju kluczo¬wych procesów biznesu

 

Logistics potentials of success within the formation and development of key business processes

 

Waldemar W. Budner

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Przestrzenne uwarunkowania powstawania klastrów logistycznych – konsekwencje dla gospodarki

 

Spatial conditions for the formation of logistics clusters – consequences for the economy

 

Waldemar Gulczyński

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki

 

Czasoprzestrzenny wymiar logistyki miasta

 

Space-time dimension of city logistics

 

Marcin Hundert

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Wydział Społeczno-Techniczny, Katedra Finansów, Rachunkowości i Logistyki

 

Metropolizacja jako symulanta czynników wywołujących kongestię

 

Metropolization as a stimulant of factors causing congestion

 

W najbliższym numerze

 

Marcin Zięcina

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Zarządzania

 

Wojciech Sokołowski

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 

Analiza możliwości wykorzystania wybranych innowacyjnych metod i narzędzi do zarządzania łańcuchem dostaw

 

Selected innovative methods and tools in supply chain management

 

 

 

Prenumerata
O redakcji 
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl