Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 07/2017

 

Spis treści

 

Roman Domański, Łukasz Hadaś
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Kształtowanie systemu logistycznej obsługi klieneta w warunakach realizacji strategii omnichannel

 

Shaping of the logistics customer servis system in the conditions of implementation omnichannel strategy

 

Sławomir Dorosiewicz

Szkoła Główna Handlowa, Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej, Instytut Transportu Samochodowego, Zakład Badań Ekonomicznych

Krótkookresowe prognozy przewozów ciężarowym transportem samochodowym w Polsce

 

Short-term forecasts of of freight transport in Poland

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Natalia Pawlak, Przemysław Niewiadomski
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Implikacje i bariery partnerstwa z dostawcami – case study

 

Implications and barriers of partnership with suppliers – case study

 

Justyna Koc-Jurczyk, Łukasz Jurczyk
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej

 

Rola nieformalnego sektora gospodarki odpadami w ekologistyce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

The role of informal waste management sector in ecologistics of worn-out electrical and electronic equipment

 

Olga Szymańska, Piotr Cyplik
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Systemów Logistycznych

 

Bariery logistyki zwrotnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym – case study

 

The barriers of reverse logistics in the production enterprise – case study

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Jacek Szołtysek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Ideologia w logistyce

 

Ideology in logistics

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji 
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl