Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Artykuły z numeru 09/2016 r. miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.gmil.pl/archiwum/gospodarka_materialowa_i,p1490946536

 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 09/2017

 

Spis treści

 

Piotr Blaik
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Katedra Logistyki i Marketingu

 

Rozwój logistyki w kierunku dyscypliny nauki

 

The logistics development towards the science discipline

 

Zbigniew Bentyn
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Logistyki Międzynarodowej

 

Wzrost poziomu kontroli zasobów w łańcuchu dostaw potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej

 

Increased level of resource control in the supply chain as a potential source of competitive advantage

 

Krzysztof Witkowski, Mateusz Kurowski
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Zakład Logistyki

 

Środowiskowe i społeczne aspekty relacji wewnątrz łańcucha dostaw – zadania i odpowiedzialność

 

Environmental and social aspects of relations inside supply chain – tasks and responsibility

 

Rafał Matwiejczuk
Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Zakład Logistyki i Marketingu

 

Koncepcja doskonałości logistyki na poziomie światowym w budowa¬niu konkurencyjności łańcucha dostaw w świetle badań Capgemini

 

World class logistics excellence concept in supply chain competitiveness creation in the light of Capgemini research

 

EDUKACJA EKONOMICZNA

 

Joanna Woźniak
Politechnika Rzeszowska, Katedra Systemów Zarządzania i Logistyki

 

Wybrane logistyczne aspekty organizacji imprez masowych na przykładzie Rzeszowskich Juwenaliów

 

Selected logistic aspects of the organization of mass events as exemplified by Rzeszow Juwenalia

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Kupczyk Adam, Mączyńska Joanna, Sikora Michał, Gawron Jakub, Tucki Karol
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

 

Stan obecny i przyszłość biopaliw wykorzystywanych w transporcie Państw Członkowskich w świetle regulacji prawnych UE

 

The current situation and future of biofuels used in Member States transport in the light of the EU regulations

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji 
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl