Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Artykuły z numeru 11/2016 r. miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.gmil.pl/archiwum/gospodarka_materialowa_i,p1513888836

 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11/2017

 

Spis treści

 

Dagmara Jarosz-Lewandowska, Ryszard Piniecki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Logistyki Ekonomicznej

 

Determinanty zrównoważonego rozwoju łańcuchów dostaw w świetle badań

 

Determinants of sustainable development of supply chains in the light of studies

 

Anna Łupicka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania

 

Katarzyna Grzybowska
Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

 

Kompetencje menedżerów w łańcuchu dostaw dla Przemysłu 4.0

 

Competence of Managers in the Supply Chain for Industry 4.0

 

Jagienka Rześny-Cieplińska
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Katedra Ekonomii

 

Logistyczne aspekty obsługi na obszarach wielkomiejskich

 

Logistics aspects of the transport services on metropolita areas

 

Z praktyki przedsiębiorstw

 

Barbara Ocicka
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki

 

Rola dostawcy w tworzeniu wartości dla klienta – studium przypadku BSC Drukarni Opakowań S.A.

 

The role of supplier in creating value for the customer – case study of BSC Drukarnia Opakowań S.A.

 

Rafał Prusak
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście siły przetargowej dostawców i odbiorców

 

Intellectual capital management in the context of bargaining power of suppliers and recipients

 

Produkcja i zarządzanie w przemyśle. Inżynieria produkcji i logistyka [1-190]

 

Budzik Ryszard, Wojtynek Lilianna, Korczak Anna, Zieliński Mikołaj [1-11]

Systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego w magazynowaniu materiałów niebezpiecznych

Security systems active and passive in storing dangerous materials

 

Dendera-Gruszka Małgorzata, Kulińska Ewa, Masłowski Dariusz [12-25]

Efektywność łańcucha dostaw

Efficiency of supply chain

 

Galińska Barbara, Grądzki Ryszard [26-43]

Wybór dostawcy dla przedsiębiorstwa branży opakowaniowej. Analiza wielokryterialna

Supplier selection problem for the enterprise from a packaging industry. Multiple-criteria analysis

 

Górska Monika [44-55]

Outsourcing w doskonaleniu funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Outsourcing in improving the functioning of warehousing management in a manufacturing company

 

Kardas Edyta [56-67]

Wykorzystanie wybranych metod prognozowania w gospodarce materiałowej przedsiębiorstwa produkcyjnego

The application of selected forecasting methods in materials management of production company

 

Korczak Anna, Wojtynek Lilianna, Kulińska Ewa, Budzik Ryszard [68-82]

Analiza zaopatrzenia w przedsiębiorstwie branży stolarskiej – case study

Analysis of supply in wood industry - case study

 

Kulińska Ewa, Dendera-Gruszka Małgorzata, Masłowski Dariusz, Kauder Marek [83-92]

Diagnoza problemów i propozycje zmian w procesie zaopatrzenia i planowania zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Diagnosis of problems and proposals for changes in the process of supply and planning of material stocks in the production company

 

Kulińska Ewa, Wojtynek Lilianna, Korczak Anna, Okos Natalia [93-102]

Problematyka pustych przebiegów w procesach transportowych – case study

Problems of empty mileages in the transportation processes - case study

 

Michalik Joanna [103-113]

Organizacja pracy magazynu wyrobów spożywczych na przykładzie przedsiębiorstwa

Work organization of the storage of food products on the example of enterprise

 

Nonas Beata, Prusak Rafał, Staniewska Ewa [114-126]

Analiza wybranych relacji pomiędzy elementami funkcji personalnej a funkcjonowaniem łańcucha dostaw

Analysis of selected relations between elements of the personal function and the supply chain safety

 

Prusak Rafał [127-141]

Zarządzanie kapitałem intelektualnym w kontekście siły przetargowej dostawców i odbiorców

Intellectual capital management in the context of bargaining power of suppliers and recipients

 

Skalik Paulina, Prusak Rafał, Górska Monika [142-151]

Optymalizacja procesów magazynowania wyrobów w przedsiębiorstwie branży metalowej

Optimalization the processes of products storage in a metal industry company

 

Skuza Zbigniew, Kolmasiak Cezary [152-160]

Ekologiczno – ekonomiczne aspekty gospodarki materiałami odpadowymi

Ecological and economic of waste management aspects

 

Wengel Monika, Rut Joanna [161-179]

B-learning jako innowacja poprawiająca jakość kształcenia studentów logistyki

B-learning as an innovation improving the quality of logistics students’ education

 

Wojtynek Lilianna, Budzik Ryszard, Kulińska Ewa, Korczak Anna [180-190]

Bezpieczeństwo logistyczne na rynku usług transportowych

Logistics security in the transport services market

 

 

 

W najbliższym numerze:

 

Krzysztof Rutkowski, Barbara Ocicka

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Katedra Logistyki

 

Rozwój druku 3D i jego wpływ na zarządzanie łańcuchem dostaw

 

3D printing developments and its impact on supply chain management

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji 
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl