Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

Artykuły z numeru 02/2016 r. miesięcznika "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" od dziś są dostępne na stronie internetowej czasopisma:
http://www.gmil.pl/archiwum/gospodarka_materialowa_i,p368597588

 

Gospodarka Materiałowa i Logistyka 02/2017

Spis treści

 

Jolanta Staszewska
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania

 

Koncepcja klastra w logistyce

 

The cluster concept in logistics

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Maciej Stajniak
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji

 

Zakłócenia w łańcuchu dostaw

 

Supply chain distruptions

 

Dorota Wojtyto, Marcin Knapiński
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

Przepływ informacji jako istotny element logistyki w zarządzaniu kryzysowym

 

Distribution of information as a significant element of logistics in crisis management

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Nowoczesne typy łańcuchów dostaw i ich determinanty w kontekście ryzyka zakłóceń

 

Modern types of supply chains and their determinants in the context of the disruption risk

 

Maciej Stajniak
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji

 

Servqual jako metoda oceny jakości usług transportowych

 

Servqual as a method of assessing the quality of transport services

 

Katarzyna Szopik-Depczyńska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Zarządzania i Inwestycji

 

Maciej Stajniak
Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu

 

Sylwia Konecka
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Katedra Podstaw Logistyki

 

Wielkość przedsiębiorstwa a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw sektora transportowego w Polsce Wschodniej

 

Size of companies and innovation activity of transport related enterprises in Eastern Poland

 

Michał Pałęga, Marcin Knapiński, Dariusz Rydz
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa

 

Zastosowanie systemu oraz bezpieczeństwo zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP w przedsiębiorstwach z sektora metalowego

 

The application and security of integrated information system ERP in the enterprises sector metal

 

Beata Nonas, Ewa Staniewska
Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

 

Struktura i kierunki dystrybucji wyrobów hutniczych na podstawie wybranego przedsiębiorstwa

 

Structure and directions of steel distribution based on selected company

 

 

 

W najbliższych numerach:

 

Krzysztof Szymichowski
Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem (IBNB)

 

Bezpieczeństwo logistyczne łańcucha dostaw ropy naftowej, a bezpieczeństwo energetyczne kraju

 

The security of the crude oil logistic supply chain and country energy security

 

 

 

 

Prenumerata
O redakcji 
Warunki publikacji
Zasady recenzowania publikacji
Zespół recenzentów
Cennik reklam
Archiwum
Roczne spisy treści

Prenumerata

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl